Internationale Dag van Personen met een Handicap 2023 is een hernieuwde kans om onze toewijding aan het smeden van een samenleving die zowel toegankelijk als inclusief is voor iedereen te herbevestigen. Het is niet zomaar een dag, maar een engagement het hele jaar door om barrières weg te nemen, inclusiviteit te bevorderen en ervoor te zorgen dat onze gedeelde ruimtes – fysiek, digitaal en sociaal – voor iedereen toegankelijk zijn.

Samen kunnen we bouwen aan een inclusieve wereld waarin iedereen wordt gezien, gehoord en gewaardeerd

Inclusie gaat over meer dan alleen het erkennen van diversiteit. Het gaat erom dat we actief proberen de ervaringen en perspectieven van ieder individu te begrijpen en te waarderen. Het gaat om het creëren van een gemeenschap waarin iedereen zich gehoord, gezien en gewaardeerd voelt om wie hij of zij is.

Bij Hidden Disabilities Sunflower streven we ernaar een eenvoudige maar krachtige boodschap over te brengen. Ieder individu met een niet-zichtbare handicap, aandoening of chronische ziekte moet niet alleen het vertrouwen hebben om deel te nemen aan het dagelijks leven, in de wetenschap dat hij of zij ondersteund zal worden wanneer dat nodig is, maar ook dat iedereen een betekenisvolle rol te spelen heeft in de samenleving. . Wij zijn ervan overtuigd dat het creëren van een omgeving van begrip, acceptatie en respect een gedeelde verantwoordelijkheid is die ons allemaal bindt.

De rol van de gemeenschap bij het bevorderen van inclusiviteit

Elke gemeenschap gedijt op de unieke mix van individuen die het ingewikkelde sociale weefsel vormt. Het geheim om er een inclusieve omgeving van te maken ligt in de dagelijkse interacties van de individuen waaruit de gemeenschap bestaat. Het gaat erom dat je je ertoe verbindt de ervaringen van mensen met niet-zichtbare handicaps te begrijpen en te respecteren, waarbij je erkent dat hun dagelijkse uitdagingen misschien niet onmiddellijk merkbaar zijn.

Hoe meer we luisteren naar verhalen van mensen met niet-zichtbare handicaps, leren van hun ervaringen en hen betrekken bij de besluitvorming, hoe beter we misverstanden kunnen wegnemen, stigmatisering kunnen uitroeien en een gevoel van verbondenheid kunnen cultiveren.

De kracht van de Sunflower

Voor degenen die niet weten wat de Sunflower is: het is een symbool dat mensen met een niet-zichtbare handicap kunnen gebruiken om aan te geven dat ze misschien een helpende hand, begrip of gewoon wat meer tijd nodig hebben. Door de Sunflower te dragen, zetten mensen anderen ertoe aan een simpele vraag te stellen: 'Hoe kan ik u helpen?' zich te concentreren op de ondersteuning die zij nodig hebben. Maar het is meer dan een visueel signaal voor hulp of geduld; het vergroot het bewustzijn van niet-zichtbare handicaps en de uitdagingen waarmee degenen die ermee leven te maken krijgen.

Inclusie gaat ook over toegankelijkheid

Inclusie betekent het toegankelijk maken van bestemmingen, producten, diensten en digitale ruimtes – om niemand uit te sluiten. Voor ons betekent dit dat mensen niet worden uitgesloten van toegang tot informatie, lokaal vervoer, accommodatie, winkelen en dineren op basis van een handicap. Voorlichting over niet-zichtbare handicaps speelt een cruciale rol bij het bereiken van toegankelijkheid. We blijven proactief training geven aan onze Sunflower Business-leden, waardoor het bewustzijn over de Sunflower wordt vergroot en hoe belangrijk het is om niet-zichtbare handicaps te erkennen.

Elke inspanning, hoe klein ook, kan een verschil maken

Elk gesprek dat op gang komt, elke barrière die wordt doorbroken, elke Sunflowerdrager wordt gesteund, helpt om Jersey een meer toegankelijke en inclusieve plek voor iedereen te blijven maken.

Blijf dus gesprekken stimuleren, misvattingen uitdagen en diversiteit vieren. Het doel is niet alleen om van Jersey een meer inclusieve plek te maken, maar om inclusie een fundamenteel onderdeel van de identiteit van Jersey te maken. Uiteindelijk gaat inclusie niet alleen over het creëren van een samenleving die eerlijk en toegankelijk is voor iedereen, maar over het creëren van een cultuur die de unieke bijdrage van ieder individu waardeert en viert.