Voor uw zending kunt u een factuur van PostNL ontvangen, dit zijn inklaringskosten voor zendingen uit de UK
Hoofdmenu
MENU
Winkelwagen 0 Winkelwagen

Auteursrecht en handelsmerken

Tabbers Limited heeft het logo, de keycord en de marketing ontworpen voor de Hidden Disabilities Sunflower. Ook hebben ze de regeling ontworpen voor de Hidden Disabilities Sunflower-keycords. In ruil voor het steunen van dit programma en het gratis ter beschikking stellen van ontwerp-, druk- en marketingdiensten, is het ontwerp voor de regeling voor Verborgen Beperkingen en de levering van de officiële keycords aan de supporters uitsluitend in handen van de oprichters Tabbers. Organisaties die de regeling hebben ingevoerd, waaronder alle grote luchthavens, spoorwegmaatschappijen, zorgverleners en supermarkten, moeten de officiële keycords van Tabbers Limited kopen om deel uit te maken van de Regeling. De officiële ontwerpen zijn nu wereldwijd erkend en worden beschermd door auteursrecht en handelsmerken.

Helaas zijn er organisaties die duidelijk proberen het ontwerp te imiteren en onofficiële (en onjuiste) kopieën van onze keycords verkopen. Dit is misleidend voor de organisaties, het grote publiek en de gebruikers van de keycord. Het stelt de dragers bloot aan moeilijkheden binnen organisaties waar het ondersteunend personeel mogelijk niet de juiste kennis of opleiding heeft om in de behoeften te voorzien van mensen met een Verborgen Beperking.

Tabbers Limited neemt aanvragen in overweging van organisaties die het officiële logo willen gebruiken op werkkleding of in reclame, en zal dit doen onder een passende licentieovereenkomst. Neem contact met ons op voor meer informatie als je het ontwerp wilt gebruiken.

De regeling, het logo en het ontwerp in combinatie met de term 'Verborgen Beperkingen' worden beschermd door een Brits handelsmerk. Raadpleeg punt 4 voor meer informatie.

1. Aansprakelijkheid

Hoewel wij er zorg voor dragen dat deze website zo actueel en accuraat mogelijk is, geeft Tabbers Limited geen garanties of verklaringen over de kwaliteit, inhoud, volledigheid of geschiktheid van informatie, data, tekst of afbeeldingen. Het is jouw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle webpagina's of bestanden die je opent, vrij zijn van virussen en andere items van schadelijke aard. Tabbers Limited is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte of gevolgschade die ontstaat door gebruik of misbruik van enig bestand of informatie op deze website of waartoe toegang is verkregen via deze website of rechtstreeks van Tabbers Limited.

2. Kopiëren zonder toestemming

Je mag geen informatie of afbeeldingen van deze website reproduceren of distribueren, geheel of gedeeltelijk, voor andere doeleinden dan het hieronder beschreven toegestane gebruik, zonder voorafgaande toestemming van Tabbers Limited.

Het toegestane gebruik is beperkt tot de evaluatie, selectie en bestelling van producten door personen namens zichzelf of hun werkgevers. Het gebruik voor commerciële doeleinden is uitdrukkelijk uitgesloten.

3. Intellectueel eigendom

Alle intellectuele eigendommen in verband met de producten en diensten van Hidden Disabilities Sunflower blijven eigendom van de eigenaar, zij het Tabbers Limited, haar partners of anderen.
Wanneer diensten een product voor afstandsonderwijs vormen, zal de cliënt zich houden aan alle redelijke voorwaarden van een toepasselijke licentieovereenkomst.
Intellectuele eigendom die geïdentificeerd is als, of redelijkerwijs kan worden geacht vertrouwelijk te zijn, zal niet worden gekopieerd of gereproduceerd of bekend worden gemaakt aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tabbers Limited. De cliënt ziet erop toe dat zijn werknemers en allen die onder zijn controle en toezicht staan, deze verplichting nakomen.
Als de diensten volgens de specificatie of speciale vereisten van de cliënt worden geleverd, zal de cliënt Tabbers Limited vrijwaren van alle kosten, claims en schade die worden opgelopen of voortvloeien uit vermeende inbreuken op intellectuele eigendom.

4. Handelsmerken

Tabbers Limited zijn de eigenaars van de hieronder vermelde geregistreerde handelsmerken:

Registration name

Registration number

Date of registration

Registration classification

Hidden Disabilities Sunflower Lanyard Scheme

UK00003421845

15 November 2019

26

Hidden Disabilities Sunflower Lanyard Scheme

UK00003426375

29 November 2019

35

Hidden Disabilities

UK00003430272

13 December 2019

35

Hidden Disabilities Sunflower Lanyard Scheme

UK00003430276

13 December 2019

35

Hidden Disabilities

UK00003450477

06 March 2020

26, 35

Hidden Disabilities Sunflower Lanyard Scheme

UK00003450478

06 March 2020

26, 35

Hidden Disabilities Sunflower Lanyard Scheme

UK00003450485

06 March 2020

26, 35

Hidden Disabilities Sunflower

UK00003450490

06 March 2020

26, 35

 

We zullen op gepaste wijze optreden wanneer wij activiteiten vaststellen die een ernstige inbreuk vormen op een van deze handelsmerken. Ongeautoriseerd gebruik met betrekking tot identieke of soortgelijke goederen of diensten als die waarvoor onze handelsmerken zijn geregistreerd, zal leiden tot verwarring bij het publiek en daarom maak je inbreuk op ons handelsmerk op grond van artikel 10(2) van het Verdrag inzake het Merkenrecht 1994. Bovendien heeft ons handelsmerk een wereldwijde reputatie en zijn wij van mening dat elk ongeautoriseerd gebruik een oneerlijk voordeel zal opleveren en afbreuk zal doen aan het onderscheidend vermogen van onze handelsmerken.

5. Bedrijfsinformatie

Tabbers Limited
Unit 10, Coldharbour Estate
Harlow,
Essex
CM19 5JL