Hovedmenu
MENU
Indkøbsvogn 0 Indkøbskurv

Tabbers Limited skabte Sunflower logo-designet, nøglebånds-designet og tilknyttet Hidden Disabilities Sunflower marketing og design for Hidden Disabilities Sunflower nøglebånds-projektet. Til gengæld for at støtte dette projekt samt for at levere design, print og marketing-tjenester uden beregning, ejer Tabbers designet for Hidden Disabilities-projektet, og levering af de officielle nøglebånd til projektets støtter er udelukkende blevet markedsført af stifterne. Organisationer, som deltager i projektet, inklusive alle store lufthavne, jernbaneselskaber, den offentlige sygesikring, supermarkeder osv., skal købe de officielle nøglebånd hos Tabbers Limited for at blive en del af Projektet. De officielle designs anerkendes nu bredt og er underlagt ophavsret og varemærkebeskyttelse.

Desværre er der nogle organisationer, som tydeligvis forsøger at kopiere designet og sælge uofficielle (og unøjagtige) kopier af vores nøglebånd. Dette er vildledende for organisationerne, offentligheden og brugerne af nøglebåndene, og det kan potentielt udsætte bærerne for vanskeligheder i de organisationer, hvor de understøttende medarbejdere ikke har den rette viden eller uddannelse til at imødekomme de særlige behov hos personer med skjulte funktionsnedsættelser.

Tabbers Limited vil overveje ansøgninger fra organisationer, som vil bruge det officielle logo på arbejdstøj eller til annoncering, og som vil gøre dette i henhold til en passende licensaftale. Kontakt os for mere information, hvis du gerne vil bruge designet.

Projektet, logoet og designet i kombination med udtrykket ‘Hidden Disabilities’ er beskyttet under et varemærke i UK. Se afsnit 4 for flere oplysninger.

1. Ansvarsfraskrivelse

Selvom vi er omhyggelige med at holde dette websted så opdateret og nøjagtigt som muligt, fremsætter Tabbers Limited ingen form for garanti eller erklæring vedrørende kvalitet, indhold, fuldstændighed eller tilstrækkelighed af information, data, tekst eller billeder. Det er dit ansvar at sikre, at ethvert websted eller fil, du tilgår, ikke indeholder virus eller andre elementer af en destruktiv art. Tabbers Limited kan ikke holdes ansvarlig for nogen direkte eller indirekte skader eller nogen følgeskader, der opstår ved brug eller misbrug af nogen fil eller information, der er indeholdt på dette websted eller tilgås via dette websted eller direkte fra Tabbers Limited.

2. Uautoriseret kopiering

Du må ikke reproducere eller distribuere nogen information eller noget billede fra dette websted, hverken i deres helhed eller delvist, til formål ud over den Tilladte Brug, der er beskrevet nedenfor, uden forudgående skriftlig tilladelse fra Tabbers Limited.

Tilladt Brug er begrænset til enkeltpersoners evaluering, udvælgelse og bestilling af produkter på egne vegne eller på vegne af deres arbejdsgivere. Dette undtager udtrykkeligt enhver brug for erhvervsmæssig gevinst.

3. Intellektuelle ejendomsrettigheder

  • Alle intellektuelle ejendomsrettigheder i tilknytning til Hidden Disabilities Sunflower -produkter eller tjenester skal forblive overdraget til ejeren, uanset om det er Tabbers Limited, dennes partnere eller andre.
  • Hvor tjenester udgøres af fjernundervisningsprodukter, skal kunden overholde alle rimelige vilkår i en gældende licensaftale.
  • Intellektuelle ejendomsrettigheder, der identificeres som, eller med rimelighed kan skønnes at være fortrolige, må ikke kopieres eller reproduceres eller videregives til nogen tredjepart uden Tabbers Limiteds forudgående tilladelse. Kunden skal sikre, at dennes medarbejdere og alle andre under kundens myndighed og tilsyn efterkommer denne forpligtelse.
  • Hvor tjenester leveres i henhold til Kundens forskrifter eller særlige krav, skal Kunden holde Tabbers Limited skadesløs for alle omkostninger, krav og skader, der pådrages eller opstår efter eventuelle hævdede krænkelser af intellektuelle ejendomsrettigheder.

4. Varemærker

Tabbers Limited er ejerne af de registrerede varemærker angivet herunder:

 

Registreret navn

Registreret nummer

Registreringsdato

Registrering klassificering

Sunflower Lanyard Scheme

UK00003421845

15. november 2019

26

Hidden Disabilities Sunflower Lanyard Scheme

UK00003426375

29. november 2019

35

Hidden Disabilities

UK00003430272

13. december 2019

35

Sunflower Lanyard Scheme

UK00003430276

13. december 2019

35

Hidden Disabilities

UK00003450477

6. marts 2020

26, 35

Sunflower Lanyard Scheme

UK00003450478

6. marts 2020

26, 35

Hidden Disabilities Sunflower Lanyard Scheme

UK00003450485

6. marts 2020

26, 35

Hidden Disabilities Sunflower

UK00003450490

6. marts 2020

26, 35

 

Vi vil handle på behørig vis, hvis vi identificerer aktivitet, der udgør en krænkelse af nogen af disse varemærker. Uautoriseret brug i relation til identiske eller lignende varer eller tjenester som dem, vores varemærker er registrerede for, vil sandsynligvis resultere i forvirring hos offentligheden, og derfor vil du krænke vores varemærke i henhold til afsnit 10(2) i Trade Marks Act 1994. Desuden er vores varemærke globalt anerkendt, og vi er af den opfattelse, at enhver uautoriseret brug vil være at sikre sig en uretmæssig fordel og vil være skadelig for vore varemærkers særlige karakter.

 

5. Virksomhedsoplysninger

Tabbers Limited
Unit 10, Coldharbour Pinnacles Estate
Harlow,
Essex
CM19 5JL